Demo bannery

Další názvy pro celiakii

     Gluten senzitivní enteropatie, glutenová enteropatie, celiakální sprue, intolerance lepku, glutenová intolerance, Celiac Disease, CD, Gluten Sensitive Entheropathy (GTE), Gluten Intolerance.

Jak se vyvine celiakie

     V zahraniční literatuře se uvádí 3 nezbytné podmínky pro výskyt nemoci u pacienta:

1) genetické předpoklady u pacienta

2) konzumování stravy obsahující lepek (gluten)

3) spouštěč celiakální sprue

Spouštěčem může být například stres, trauma nebo virová infekce.

Spouštěč nemoci oslabí organismus a toto oslabení má za následek projevení nemoci v její akutní fázi.

Symptomy celiakie

     Jak se projeví celiakie u pacienta? Mezi symptomy celiakie patří například opakované nebo dlouhodobé průjmy, únava, bolesti kostí, bolesti břicha, slabost, anémie, křeče svalů. U dětí se celiakie může projevovat také nekoncentrovaností, problémy se zuby, problémy s růstem a vývojem. Celiakie může být diagnostikována jak u dětí tak u dospělých, nejmladší pacienti jsou malé děti ve věku kolem půl roku, u kterých se projeví problémy s přechodem na stravu obsahující gluten.

Diagnostika intolerance lepku

     Základním vyšetřením je rozbor krve, který může určit na základě charakteristik zda organismus je nebo není schopen intolerantně reagovat na lepek obsažený ve stravě. Pro potvrzení diagnózy celiakie je nutné provést vyšetření biopsie střeva (enterbiopsie střeva), kdy pacient musí před vyšetřením konzumovat stravu obsahující lepek, aby sonda zavedená do střeva pacienta přes dutinu ústní, hltan a žaludek odebrala vzorek postižené sliznice. Podle literatury je vhodné pro definitivní potvrzení nebo zamítnutí celiakie absolvovat nepříjemné vyšetření nejméně dvakrát a optimálně třikrát. Negativní výsledek na celiakii podle rozboru krve ještě nemusí znamenat, že pacient netrpí intolerancí na gluten.

Trpí Vaše dítě celiakií, nebo diatem? Sdružení DIACEL je tu pro Vás!

A kdo je DIACEL?

      Občanské sdružení DIACEL, sdružení rodičů dětí s diabetem a celiakií se sídlem – Písek 397 01, Velké náměstí 28, je dobrovolným občanským sdružením občanů, kteří mají zájem pomoci nemocným dětem o plné začlenění do společnosti.

Občanské sdružení DIACEL vzniklo 29. 11. 2006 na základě několikaletého fungování Klubu rodičů a přátel diabetických dětí Písek. diacel2Sdružuje rodiče, přátele a především děti, které mají svůj život komplikovaný nelehkým údělem, který s sebou nese závažné onemocnění – diabetes nebo celiakie

Poslední články